17 LIPCA / 16 NIEDZIELA ZWYKŁA> kliknij

17 LIPCA/ 16 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W tym tygodniu obchodzimy: w piątek święto św. Marii Magdaleny, w sobotę Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. odbędzie się obrzęd błogosławieństwa kierowców i poświęcenie pojazdów z racji na rozpoczynający się XXIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Modlić się będziemy w intencji wszystkich podróżujących i kierowców. Ofiary składane przy tej okazji błogosłąwieństwa zostaną przeznaczone na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy.


2. W dniu 30 lipca ( sobota ) z racji 29 Ogólnopolskiego Spotkania Trzeźwościowego jest organizowana pielgrzymka do sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Wyjazd godz. 4.00 przy G.O.K. w Stanisławowie.  Koszt 20 zł./od osoby. Zapisy w GOK lub Marian Ciuchciński Tel: 885 754 135.


3. Spowiedź w dni powszednie 15 minut przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00


5. Jest do nabycia tygodnik ” Idziemy” jak zawsze zachęcamy do nabywania i lektury.


18 LIPCA- PONIEDZIAŁEK
7.00 + Zdzisława Cyrana – 18 greg.
18.00 Dziękczynna za dar życia Józefa, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla niego i Marysi.

19 LIPCA  –  WTOREK 
7.00 + Zdzisława Cyrana – 19 greg.
18.00 + Jana Wojtyńskiego, Janinę, Aleksandra i Mieczysława Kaczyńskich.

20 LIPCA –  ŚRODA  
7.00 + Zdzisława Cyrana – 20 greg.
18.00 + Czesławę Prus – imieninowa, Władysława Prusa.

21 LIPCA  – CZWARTEK 
7.00 + Zdzisława Cyrana – 21 greg.
18.00 + Zm. z rodz. Płukarzów i Gmerków.

22 LIPCA  PIĄTEK 
7.00 + Zdzisława Cyrana – 22 greg.
18.00  + Stanisława Beredę w 10 r. śm., Barbarę Beredę i zm. z rodz. Beredów i Prusów.

23 LIPCA – SOBOTA   ( ŚW. BRIGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY )
7.00   + Zdzisława Cyrana – 23 greg.
18.00 + Jacka Maciejak w 1 r. śm., Tadeusza Maciejaka w 12 r. śm.,

24 LIPCA– 17 NIEDZIELA ZWYKŁA

7.00 + Zdzisława Cyrana – 24 greg.

9.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA:

1. O łaskę Wiary i dary Ducha Św. Dla Jakuba.

2. Dziękczynno – Błagalna w 50 r. ślubu Teresy i Zdzisława jako podziękowanie za dotychczas otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich, ich dzieci i wnuków.

3. Dziękczynno – Błagalna w 50 r. ślubu Zofii i Stanisława Zdanowiczów jako podziękowanie za dotychczas otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich, ich dzieci i wnuków.

4. Dziękczynno – Błagalna w 24 r. ślubu Zbigniewa i Doroty jako podziękowanie za dotychczas otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich i całej rodziny.

5. Dziękczynno – Błagalna w 80 r. urodzin Agnieszki Gochna jako podziękowanie za dotychczas otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla niej i całej rodziny.

6. + Kazimierza Milewskiego.

7. + Jacka Gadomskiego w 1 r. śm., Jana, Marka, Józefa, Franciszkę i Juliannę Gadomskich, Mirosława Kielaka, Leokadię, Józefa, Jana, Kazimierza, Stanisława i Alicję i zm. z rodz. Rosłonów.

8. + Łukasza Cudnego.

9. + Stanisława Rogalę w 66 r. śm., Stanisławę, Jana, Zdzisława i Genowefę Rogalów i zm. z rodz. Krysików.

10. + Łukasza i Andrzeja Rozbickich.

11. + Jana Stempel w 3 r. śm., i zm. z rodz. Stempel.

12. + Genowefę Jakubowską w 2 r. śm., Zenona, Mariusza i Jana Jakubowskich, Marcina Jackiewicza i Władysławę Kowalczyk.

13. + Annę Ludwiniak – imieninowa, Bolesława i Agnieszkę Michalskich.

14. + Krzysztofa Bieńkowskiego – imieninowa i jego rodziców.

15. + Henryka Gryz – intencja od uczestników pogrzebu.

16. + Stanisławę Tarnowską – intencja od uczestników pogrzebu.

17. + Marcina Witkowskiego – intencja od uczestników pogrzebu.

18. + Mariannę i Jana Ślubowskich, Władysława Ślubowskiego, Jana Prusa.

19. + Pawła Korpal w miesiąc po pogrzebie.

20. + Eugeniusza Suchockiego – intencja od Agaty i Barbary.

21. + Jana Prus z okazji urodzin.

22. + Czesławę – imieninowa i Janusza Paczkowskich, Łukasza Wojtyńskiego, Władysława Wojtyńskiego i zm. z rodz. Wojtyńskich, Jadwigę i Józefa Domańskich.

23. +Annę, Jana i Wacławę Kamińskich, Eugeniusza Sasin, Leszka Ludwiniaka.

24. + Czesława Książka w 5 r. śm., Annę i Władysława Książek, Janinę, Jana i Ludwika Gnichów.

25. + Zofię i Stanisława Kowalskich, Jana Zawadka.

11.00 ZA PARAFIAN

13.30 Kąty Borucza

18.00 Dziękczynno – Błagalna w 18 r. urodzin Natalii jako podziękowanie za dotychczas otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla niej i całej rodziny.