Msze święte

MSZE ŚWIĘTE W NASZEJ PARAFII:

NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI:

07:00
09:00
11:00 Msza z nauką dla dzieci
13.30 Msza w kaplicy w Kątach Borucza
18:00

DNI POWSZEDNIE

7.00
18.00

 

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

W każdy piątek w naszym kościele odbywa się wystawienie i adoracja Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie, które rozpoczyna się
po Mszy Świętej o godzinie 18.00.
Do godziny 21.00 każdy indywidualnie może adorować Pana Jezusa. Adoracja zwieńczona jest błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem i Apelem Jasnogórskim.
Serdecznie zapraszamy.

Nabożeństwo majowe 

Nabożeństwo odprawiane w maju ku czci Matki Bożej, podczas którego śpiewana jest Litania Loretańska przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.
Parafianie kultywują również tradycję modlitwy do Matki Bożej przy kapliczkach na poszczególnych wioskach oraz zapraszania kapłanów i odprawiania Mszy Świętej przy kapliczce.

Nabożeństwo w kościele rozpoczyna się codziennie o godzinie 17.30 (jeśli nie ma ślubów).
Serdecznie zapraszamy.

Nabożeństwo czerwcowe

Nabożeństwo czerwcowe poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, podczas którego śpiewana jest Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. 

Nabożeństwo w kościele rozpoczyna się codziennie o godzinie 17.30 (jeśli nie ma ślubów).
Serdecznie zapraszamy.

Nabożeństwo październikowe (różańcowe)

Nabożeństwo w kościele rozpoczyna się codziennie o godzinie 17.30 (jeśli nie ma ślubów).
Serdecznie zapraszamy.

Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa to wyjątkowe nabożeństwo, pozwalające na szczególnie głębokie przeżywanie Męki Pańskiej.
Odzwierciedla ona wydarzenia z drogi Pana Jezusa na Górę Kalwarię, gdzie został ukrzyżowany. Składa się z rozważań nad czternastoma stacjami – czternastoma najważniejszymi momentami ostatniej drogi Pana Jezusa.

W każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16.00 dla dzieci i o 17.30 dla wszystkich.

Serdecznie zapraszamy. 

Gorzkie żale

Gorzkie żale to nabożeństwo pasyjne, odprawiane w okresie Wielkiego Postu.
Gorzkie Żale po raz pierwszy zostały odprawione 13 marca 1707 r. w kościele Świętego Krzyżaw Warszawie.
Nabożeństwo to pierwotnie przeznaczone było dla Bractwa Świętego Rocha, ale szybko zdobyło popularność wśród wiernych
i zostało wprowadzone do innych kościołów w Warszawie, a następnie w całej Polsce.

Serdecznie zapraszamy w każdą niedzielę Wielkiego Postu na godz. 17.30.

Nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca

To nabożeństwo wynagradzające Panu Jezusowi wszystkie zniewagi i cierpienia, jakie zniósł
z powodu naszych grzechów. W połowie XVII w. Pan Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii Alacoque następujące obietnice:

Przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.

Poza tą najważniejszą obietnicą złożył jeszcze jedenaście innych dla tych, którzy będą czcili Jego Najświętsze Serce:

Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu a szczególnie w godzinę śmierci.
Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony. 
Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.
Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną.

Serdecznie zapraszamy na godzinę 18.00 na Mszę Świętą, sakrament pokuty od godziny 17.00.

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca

Matka Boża objawiając się w Fatimie trojgu pastuszkom – bł. Hiacyncie, bł. Franciszkowi i Łucji – powiedziała, że Pan Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, aby ludzie Ją lepiej poznali i pokochali.
To nabożeństwo ma charakter wynagradzający Jej Niepokalanemu Sercu za zniewagi wyrządzone przez ludzi. 

Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą na godzinę 7.00, a po niej na krótkie nabożeństwo do Matki Bożej.

 

Nabożeństwo pierwszych niedziel miesiąca

W pierwsze niedziele miesiąca w naszej świątyni adorujemy Najświętszy Sakrament.
Mamy wtedy dodatkową okazję, aby wspólnie uwielbić naszego Pana i Boga — Jezusa Chrystusa za Jego eucharystyczną obecność w świecie. 

Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 11.00, a po niej na krótkie nabożeństwo i błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem (przy sprzyjającej pogodzie ma miejsce również procesja wokół kościoła).

 

Różaniec Fatimski

Serdecznie zapraszamy 13 dnia każdego miesiąca na godzinę 17.30, gdzie przed Najświętszym Sakramentem modląc się na różańcu rozważamy tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi.