Historia Parafii

RYS HISTORYCZNY

Historia – Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela i Stanisława Biskupa

Parafię erygował i przyłączył do dekanatu liwskiego 6 października 1525 roku (inni przenoszą na rok 1473) biskup płocki Rafał Leszczyński na prośbę Janusza, Księcia Mazowieckiego

dla rozszerzenia świętej wiary chrześcijańskiej, dla ułatwienia częstszego uczęszczania do kościoła. Z powodu wielkiej odległości od sąsiednich kościołów, złych dróg i aby ludzie obojga płci nie schodzili z tego świata bez sakramentów świętych. W mieście Stanisławowie, w księstwie mazowieckim, w dekanacie liwskim, diecezji Płockiej, położonym na chwałę i cześć wszechmogącego Boga, Najświętszej Dziewicy Maryi pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela, Stanisława Męczennika Chwalebnego i Wszystkich Świętych postanowił i parafię erygował”

Pierwszym proboszczem był ks. Jan Majewski. Należy przypuszczać, że początkowo nabożeństwa sprawowano w świątyni drewnianej, gdyż w 1530 r. drugi proboszcz, ks. Stanisław Szymborski, kanonik kapituły warszawskiej, z własnych funduszy wybudował kościół murowany p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Biskupa i Męczennika (BM) ze szpitalem dla ubogich.

Stanisławów w przeszłości był miastem (1523-1869) położonym na ruchliwym trakcie wiodącym na wschód. Prawa miejskie otrzymał od ostatnich książąt mazowieckich, Stanisława i Janusza, stąd też wywodzi się jego nazwa. W 1564 r. było tu ok. 2500 mieszkańców, 80 piwowarów, 40 kołodziejów, 90 piekarzy, 15 garncarzy, 33 szewców i 7 młynów. Wojny szwedzkie zrujnowały miasto i kościół, pozostało tylko 200 osób i 5 rzemieślników.

Ponowne zniszczenia miały miejsce w 1712 r., gdy stronnicy króla Stanisława Leszczyńskiego obwarowali się w kościele, a następnie ulegli wojskom Augusta II. Pozostałością dawnej świetności jest najładniejszy podwarszawski zajazd klasycystyczny z 1 poł. XIX w. znajdujący się w rynku.

W 1826 roku kościołowi groziło zawalenie, dlatego był przebudowany: skrócony, obniżony, do nawy dobudowano kruchtę.
W czasie działań wojennych w 1944 roku kościół uległ zniszczeniu, pozostały wypalone mury do wysokości 3 m. Rok później, dzięki staraniom proboszcza, ks. Franciszka Marciniaka i wikariusza, ks. Bernarda Niesłonego, stanęła drewniana kaplica według projektu inż. Mariana Denko.

6 maja 1957 roku ks. Wacław Włoczkowski rozpoczął odbudowę kościoła na dawnych fundamentach z 1530 r. Architektem był inż. Stanisław Marzyński, a wykonawcą inż. Eugeniusz Majewski, rekonstruktor Starego i Nowego Miasta w Warszawie.

Bp Jerzy Modzelewski poświęcił odbudowany kościół 26 sierpnia 1962 roku, konsekrował go kard. Stefan Wyszyński 22 sierpnia 1976 roku. W latach następnych kolejni proboszczowie uzupełniali wystrój kościoła.

W latach 1985-1987 zbudowano kaplicę w Kątach Borucza, aby ułatwić wiernym udział w niedzielnej Eucharystii.
Bp Jerzy Modzelewski 14 lipca 1985 roku poświęcił i wmurował kamień węgielny, a 11 czerwca 1989 roku poświęcił ją bp Kazimierz Romaniuk.
23 czerwca 2013 roku abp Henryk Hoser SAC poświęcił odnowioną świątynię

Do parafii należą następujące miejscowości:

 

Ciopan (część), Flakowizna, Kąty Borucza, Kąty Miąski, Kąty Wielgi, Kolonie Stanisławów, Legacz, Lubomin, Ładzyń, Mały Stanisławów, Ołdakowizna, Papiernia, Porąb (oprócz Marcelina), Prądzewo-Kopaczewo, Retków, Rządza, Sokóle, Stanisławów, Suchowizna, Wólka Czarnińska, Wólka Piecząca, Zalesie.

Z naszej parafii pochodzą następujące osoby duchowne i konsekrowane:

Ks. Kaczmarski Rafał

Ks. Prus Kamil

Ks. Kielczyk Sławomir

Ks. Rasztawicki Leszek Jacek

† Ks. Bereda Stanisław

Ks. Kaim Andrzej SAC

Ks. Laskowski Ryszard

S.Bereda Renata SM

S.Książek Jolanta SM

S.Wielgo Stanisława SJE

S.Wypustek Feliksa SM

Historia Proboszczów Parafii Stanisławów

1515 – 1530           ks. Majewski Jan
1530 – 1542          ks. Szymborski Stanisław
1542 – 1576           ks. Gaworowski Jan
1576 – 1578           ks. Pietrzyk Bartłomiej
1578 – 1581           ks. Orzechowski Adam
1581 – 1590           ks. Niedzielski Gaspar
1590 – 1618           ks. Potocki Sebastian
1618 – 1625           ks. Gajlwnicki  Mateusz
1625 – 1640           ks. Wardecki Jakub
1640 – 1654           ks. Zwierzchowski Stanisław
1654 – 1660           ks. Czyżewski Zygmunt
1660 – 1668           ks. Lipiński Wojciech
1668 – 1670           ks. Fisior Mikołaj
1670 – 1674            ks. Bukler Paweł
1674 – 1687            ks. Bardziński Wojciech
1687 – 1700            ks. Glinka Jakub
1700 – 1727            ks. Kotowski Walenty
1727 – 1729            ks. Zawadzki Józef
1729 – 1742            ks. Fompre Augustyn -francuz
1742 – 1770            ks. Chrzanowski Paweł
1770 – 1778            ks. Szeptycki 
1778 – 1796            ks. Gościmiński  Jan
1796 – 1808           ks. Rowicki Mikołaj
1808 – 1811            ks. Konopka Wojciech
1811 – 1842            ks. Jurkowski Józef 
1842 – 1864           ks. Trembiński Walenty
1876 – 1888           ks. Kuderko Wincenty
1888 – 1892           ks. Skibniewski Józef
1892 – 1906           ks. Lipiński Stanisław
1906 – 1929           ks. Zieminicki Bolesław
1929 – 1948           ks. Marciniak Franciszek
1948 – 1952           ks. Lipiński Władysław
1952 – 1965           ks. Włoczkowski Wacław
1965 – 1980           ks. Biedrzycki Antoni
1980 – 1981           ks. Półkośnik Jan
1981 – 1984           ks. Krzymowski Zdzisław
1984 – 2006          ks. Jakacki Edmund
2006 – 2013          ks. Drożdż Henryk
2013 – 2016           ks. Kietliński Krzysztof
2016                        ks. Janiszewski Bronisław

 

 

 

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI:

07:00
09:00
11:00 Msza z nauką dla dzieci
13.30 Msza w kaplicy w Kątach Borucza
18:00

DNI POWSZEDNIE

7.00
18.00

czytaj więcej

GRUPY PARAFIALNE

Spotkania biblijne, apostolat Matki Bożej pielgrzymującej, koła różańca świętego, liturgiczna służba ołtarza i wiele innych grup działających w naszej parafii.

 
czytaj więcej

SAKRAMENTY

Tu znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące udzielania sakramentów w naszej parafii.

czytaj więcej