Sakramenty

Sakrament chrztu

Jezus mówił do Apostołów: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19-20).
Sakrament chrztu świętego w naszej parafii udzielany jest

Sakrament bierzmowania

Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni  jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego.
Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Sakrament bierzmowania

Istotą sakramentu bierzmowania jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. Włącza każdego wierzącego w misję ewangelizacyjną Kościoła Katolickiego…

Sakrament eucharystii

 „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54).
Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii rozpoczynają się we wrześniu.

Sakrament małżeństwa

„Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24).
Sakrament małżeństwa to przymierze pomiędzy ochrzczonymi mężczyzną i kobietą, którzy tworzą wspólnotę całego życia

Sakrament małżeństwa

Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy…

Sakrament pokuty i pojednania

Słowa Pana Jezusa to mistyczki Cataliny Rivas:
” Gdybyście wiedzieli, jak dusza przemienia się po odbyciu dobrej Spowiedzi, to wszyscy, którzy są wokoło, powinni podchodzić do niej na kolanach, ponieważ na mocy łaski uświęcającej, napełniona jest Duchem Świętym”

Sakrament namaszczenia chorych

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim (…) (Jk 5,14-16).
Sakrament namaszczenia chorych zaliczany jest do sakramentów uzdrowienia. Sakrament ten można przyjąć wielokrotnie, a zatem kto może przyjąć ten sakrament?

Sakrament namaszczenia chorych

Kościół wierzy i naucza, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą, mianowicie – namaszczenie chorych. W Katechizmie czytamy, że święte namaszczenie chorych zostało ustanowione przez Pana Jezusa jako prawdziwy i…

Sakrament kapłaństwa

Modlitwy o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne:
Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie…
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej
www.wsddwp.edu.pl