Grupy parafialne

Apostolat Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

Kiedy Maryja puka do drzwi…

 Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej to grupy osób, które przyjmują w domu „sanktuarium”. Obraz Matki Bożej w kształcie małej kapliczki, nawiązującej do sanktuarium szensztackiego. Tu nie chodzi o to, żeby klęczeć i modlić się cały dzień. Matka Boża po prostu towarzyszy ludziom na co dzień. Ona chce wyjść do nas tak, jak po zwiastowaniu poszła do św. Elżbiety. Chce być w naszej codzienności. Jak się okazuje, Maryja podczas takich wizyt zostawia po sobie ślady. – Ludzie nieraz dzielą się tym, że Matka Boża przychodzi do nich w wyjątkowym momencie.              
Jeśli chcesz przyjmować Matkę Bożą w swoim domu, wpisz się na listę pozostawioną w kruchcie naszego Kościoła.

Krąg Biblijny

Podstawowym celem działającego przy naszej parafii Kręgu Biblijnego jest próba pogłębienia wiedzy biblijnej i lepszego zrozumienia słów, które Bóg kieruje do każdego z nas (takżedo Ciebie) na kartach Pisma Świętego. Być może spotykasz się z opiniami (a może nawet sam je wyrażasz), że Biblia jest nieaktualna, niezrozumiała i nie ma żadnego wpływu na życie współczesnego człowieka. Nasze spotkania mają za zadanie pokazać, że jest zupełnie inaczej. Dlatego staramy się po kolei, księga po księdze, odczytywać Boże Objawienie, wyjaśniać trudne do zrozumienia fragmenty, poznawać szerszy kontekst, dostrzegać związki między Starym i Nowym Testamentem, a przede wszystkim odkrywać ciągle aktualną naukę zawartą w Biblii.

Dołączyć do nas można w KAŻDEJ CHWILI, niezależnie od wieku, płci i stanu wiedzy. Spotkania mają formę konferencji prowadzonej przez księdza, ale zawsze mile widziane są pytania lub komentarze ze strony uczestników. Aby lepiej orientować się w tym, o czym jest mowa na spotkaniu, warto wcześniej zapoznać się z treścią księgi, która akurat jest omawiana.

Spotkania odbywają się w ŚRODY po Mszy Świętej (ok.18.30)  w SALCE PRZY WIKARIATCE. Trwają zazwyczaj 45-60 minut.

SERDECZNIE CIĘ ZAPRASZAMY!

 

Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministrant(łac.ministrare– służyć) – jest to służba, która objawia się przy ołtarzu podczas liturgii. Zadaniem ministranta jest bowiem pomaganie kapłanowi w sprawowaniu świętych czynności. W ten sposób ministrant służy Panu Bogu. Jednak nie można być dobrym ministrantem, jeśli nie jest się dobrym człowiekiem, dobrym uczniem Chrystusa. Dlatego na naszych spotkaniach nie tylko uczymy się poprawnie wykonywać zadania ministranta, ale także formujemy się, aby być dobrym chrześcijaninem, synem, bratem, uczniem itd. Nie zapominamy przy tym o kondycji fizycznej, dlatego spotykamy się również na wspólnej grze w piłkę. Organizujemy również wspólne wyjazdy (np. na sztukę teatralną do seminarium).

Serdecznie zapraszamy wszystkich chłopców w wieku szkolnym (starszych również!) do wstąpienia w szeregi ministrantów.
Nasze spotkania odbywają się w SOBOTY o godzinie 10.00. Zbieramy się PRZY WEJŚCIU DO ZAKRYSTII. Zbiórki formacyjne trwają zazwyczaj 45-60 minut, natomiast zbiórki sportowe – około 90 minut (ministranci są wcześniej informowani o charakterze spotkania).

SERDECZNIE CIĘ ZAPRASZAMY!

 

Chór Laus Deo

Nasz chór powstał w okolicach Adwentu 2006. Pewne młode małżeństwo właśnie wróciło z warsztatów muzycznych z zespołem „New Life’M”, z głowami napełnionymi tym, co się tam działo, spotkaniem z Marcinem Pospieszalskim, Hubertem Kowalskim i czterogłosowym śpiewem chóralnym. Wtedy też przyjechały z nimi nutki do takich pieśni jak „Wody Jordanu” czy „Cała ziemio wołaj”. W pewnym momencie padł pomysł – trzeba coś zrobić w tym kierunku na zasadzie: „nic na siłę, zobaczymy co z tego wyjdzie”.

Powstało pytanie: Jak zmontować ekipę?

W momencie, gdy chce się zorganizować coś w szerszej komitywie, to pojawia się pierwsze, kluczowe pytanie: skąd wziąć ludzi? Pierwsza decyzja – zbieramy znajomych, a nasi znajomi swoich znajomych. I tak zebrało się 10 osób na dzień dobry! Drugi szok przeżyliśmy jak udało się nam już na pierwszej próbie wykonać coś na 4 głosy, i to całkiem, całkiem. Coś się zapowiadało…

Późniejszy okres, aż do dzisiaj stał się czasem regularnej pracy i ćwiczeń. Po prostu. Udało się nam stworzyć przez ten czas w miarę stabilny skład z grona osób nie mających żadnego podobnego doświadczenia muzycznego oraz całkiem spory, jak na zespół w pełni amatorski, repertuar.

Śpiewamy w niedziele na Mszy św. o godz. 18. Staramy się śpiewać głównie pieśni liturgiczne w aranżacjach gigantów naszej współczesnej muzyki sakralnej –   b. Dawida Kusza, Pawła Bębenka, o. Jacka Gałuszki, Piotra Pałki i wielu innych wspaniałych muzyków. Czasem jednak (ostatnio dosyć często) zdarza nam się śpiewać repertuar w jednym głosie, a to dlatego, że skład mamy niewielki.           Dlatego też bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich którzy lubią    i potrafią śpiewać do naszego grona. Każda nowa osoba, która do nas dołącza jest dla nas wielką radością i nadzieją, że to co robimy jest potrzebne.

Koła Żywego Różańca

” Różaniec jest modlitwą do Niej, do Maryi i jest naszą modlitwą, którą odmawiamy z Maryją. Proszę Was odmawiajcie Różaniec.” Jan Paweł II

Każdy z członków KŻR zobowiązuje się do codziennego odmawiania przynajmniej jednej dziesiątki różańca, połączonego z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy. Jak wiele można wyrazić poprzez różaniec uczy nas sam Ojciec Święty pisząc w swoim Liście Apostolskim o Różańcu Świętym, iż w odmawiane „dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła i ludzkości; sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy”.

Raz w miesiącu, u Zelatorki lub w wyznaczonym mieszkaniu jednej z członkiń, zbieramy się na wspólną modlitwę w różnych intencjach. Chcemy być w ten sposób pomocnikami Maryi i dawać innym świadectwo wiary.

W naszej rodzinie parafialnej działają koła żywego różańca, które  modląc się na różańcu proszą o wstawiennictwo Matki Bożej wypraszając parafianom wiele łask.

Dekanalny Ośrodek Formacji Rodziny

Nie można zbudować szczęśliwej relacji, bez świadomości, czym jest prawdziwa miłość, istota małżeństwa i rodziny. A kochać najbliższych jest najtrudniej, ponieważ oni są zawsze przy nas i doskonale znamy nie tylko ich zalety, lecz także ich ograniczenia, błędy i wady“.
Ks. Abp H. Hoser SAC

Celem działalności Ośrodka Formacji Rodziny jest kształtowanie świadomości (formacja) na temat wartości znaczenia małżeństwa i rodziny w życiu człowieka i w życiu społecznym.
Kryteriów miłości małżeńskiej (warunkującej jej trwałość, wierność i wyłączność), etyki intymności małżeńskiej (zbudowanej na znajomości uwarunkowań somatyczno-fizjologicznych), odkrycia Bożego zamysłu wobec ludzkiej seksualności.

Charakter pracy formacyjnej polega na indywidualnych spotkaniach.
Zapraszamy 
małżeństwa, a także narzeczonych, młodzież i rodziców.
Spotkania Prowadzi p. Piotr Goławski w salce na plebanii w każdy czwartek od 18 do 20.