Modlitwa

Nowenna do Świętego Józefa

Święty Józef powinien być znany wszystkim.
To patron na każde czasy, wstawia się za rodzinami, a szczególnie za ojcami.
9 dni przed 19 marca zapraszamy do podjęcia Nowenny do tego Świętego!
Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę…. 

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Modlitwy w języku polskim ujednolicone przez KonferencjęEpiskopatu Polski – tekst integralny

Modlitwy do Ducha Świętego

Jak dobrze modlić się do Ducha Świętego? Postaraj się codziennie na 5 minut  zatrzymać swoją wyobraźnię. Zamknij oczy na wszystko, co rozprasza i wycisz się, abyś mógł wejść do swej duszy, która jest świątynią Ducha Świętego…
Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich…

 

Modlitwa do Najświętszego Oblicza
Pana Jezusa

” Czczący Moje Najświętsze Oblicze w duchu ekspiracji będą Mi bliscy jak św. Weronika, bowiem oddają Mi przysługę podobnie jak ona, a ja Moje Boskie Rysy wycisnę na ich duszy.”
Gdy ofiarują Moje Oblicze Ojcu Niebieskiemu niczego On im nie odmówi. Ja bowiem sam będę przemawiał do Ojca w ich sprawach i prośbach.
Nie opuszczę ich nigdy, przenigdy.”

 

Nowenna  przed Świętem
Miłosierdzia Bożego

Nowennę tę kazał Pan Jezus siostrze Faustynie zapisać w sierpniu 1937 roku, polecając odprawianie jej przed Świętem Miłosierdzia, począwszy od Wielkiego Piątku.

Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz.

 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
 audio do słuchania

 

Rozważania Drogi Krzyżowej prowadzi

Ś.p. Ks. Piotr Pawlukiewicz 

 

   MODLITWA ŚW. GERTRUDY
uwalniająca 1000 dusz z czyśćca

W czasie jednej z licznych wizji Pan Jezus podyktował św. Gertrudzie prostą modlitwę.
Prostą i krótką, ale niezwykle skuteczną.
Nasz Pan obiecał, że za każdorazowe jej odmówienie uwolni z czyśćca 1000 dusz.

 

 

     Modlitwa do Pięciu Ran Pańskich

Świątobliwej mistyczce Marii Graf Pan Jezus powiedział:
„Moja droga, mała duszo, gdybyś wiedziała, jak bardzo miła Mi jest ta modlitwa,
to częściej byś ją odmawiała.
Tą modlitwą możecie uratować świat…”
Św. Faustyna: „Kiedy się modliłam przed Najświętszym Sakramentem pozdrawiając Pięć Ran Pana Jezusa, przy każdym pozdrowieniu Rany czułam, jak strumień łaski tryskał w moją duszę i dawał mi przedsmak nieba i zupełną ufność w miłosierdzie Boże”.(Dz. 1337)

 

 

        “Tajemnica Szczęścia”
 Piętnaście Modlitw Św. Brygidy

Praktyka Piętnastu Modlitw nosi nazwę „Tajemnicy szczęścia”. Swoje miano zawdzięcza cudownym skutkom, które towarzyszyły wielu ludziom przy jej odmawianiu.
Pan Jezus posłużył się św. Brygidą Szwedzką, aby przekazać tę modlitwę osobom otwartym na potrzebne łaski.
Złożył również obietnice wszystkim tym, którzy w ciągu roku zmówią te modlitwy:

* Uwolni 15 dusz ze swej rodziny z czyśćca.
* 15 sprawiedliwych spośród krewnych zostanie potwierdzonych i zachowanych w łasce.
* 15 grzeszników spośród krewnych zostanie nawróconych.
* Osoba, która zmówi te modlitwy, osiągnie pewien stopień doskonałości.
* Już na 15 dni przed śmiercią będzie przeżywała szczery żal za wszystkie popełnione grzechy z świadomością ich   ciężkości.
* Na 15 dni przed śmiercią dam jej Moje najświętsze Ciało, ażeby przez Nie została uwolniona od głodu wiecznego oraz dam jej Moją drogocenną Krew do picia, by na wieki nie doznała dokuczliwego pragnienia.

 

Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej

Pan Jezus powiedział do s. Amalii: „Moja córko, Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę”.
Cztery miesiące później s. Amalia klęczała w kaplicy adorując Najświętszy Sakrament. Tym razem Matka Boża ukazała się, jak to sama siostra opisuje: „”Byłam w kaplicy klęcząc na schodach po lewej stronie ołtarza, gdy nagle poczułam, że zostałam uniesiona. Wtedy zobaczyłam kobietę nieopisanej urody. Była ubrana w szaty purpurowe, niebieski płaszcz i biały welon. Przybliżała się do mnie z uśmiechem, i trzymając w ręku różaniec, który nazwała „corona” (czyli „korona” lub różaniec). Jego perły jaśniały jak słońce i były białe jak śnieg.

Modlitwa poranna Zanurzenia we Krwi Chrystusa

Wiele razy, kiedy dowiadywałam się o wypadkach, chorobach czy trudnościach różnych ludzi, myślałam o tym, że to wydarzenie zostało już rano zanurzone we Krwi Chrystusa, że Jezus o tym wiedział i był w tym obecny.
Ileż razy świadomość ofiarowania, zanurzenia we Krwi Chrystusa kogoś czy jakiejś sytuacji dawała mi poczucie pokoju i bezpieczeństwa…
Jestem Jezusowi wdzięczna za tę modlitwę i odmawiam ją świadomie każdego rana zaraz po wstaniu z łóżka.

Modlitwa s.Gertrudy Bociąg MSC
Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa

Egzorcyzm poranny

W imię Boga w Trójcy Jedynego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uciekajcie, złe duchy, z tego miejsca, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów, które poddajemy zbawczemu projektowi Boga…

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele!
Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy…

Dostojna Królowo Niebios

Dostojna Królowo Niebios, Najwyższa Pani Aniołów,
któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana,
prosimy Cię pokornie, ześlij Twoje święte Zastępy…

Różaniec

Odmawiając różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona rozważała w swoim sercu.
Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich w naszym życiu.
Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Jak odmawiać różaniec?

Nowenna pompejańska

Nowenna pompejańska zwana jest nowenną nie do odparcia z tego powodu, ponieważ Matka Boża dała obietnicę,
że każdy, kto odmówi przez 54 dni różaniec modląc się o konkretną łaskę, ten ją otrzyma.
Jeśli potrzebujesz pomocy – módl się tą nowenną! Zaproś do tej modlitwy innych! Podziel się otrzymanymi łaskami!

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Tę koronkę podyktował Pan Jezus s. Faustynie w Wilnie 13-14 września 1935 roku jako modlitwę na przebłaganie i uśmierzenie gniewu Bożego (zob. Dz.474-476).
Odmawiający tę koronkę ofiarują Bogu Ojcu “Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo” Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy swoje, bliskich i całego świata, a jednocząc się z ofiarą Jezusa, odwołują się do tej miłości, jaką Ojciec niebieski darzy swego Syna, a w Nim wszystkich ludzi.

Modlitwa za kapłanów

Panie Jezu Chryste polecamy Tobie szczególnie kapłanów posługujących w naszej parafii, a także tych, którzy z niej pochodzą.
Prosimy Cię o liczne, święte powołania kapłańskie i zakonne

 

Modlitwa poświęcenia się MTA

O Pani moja i Matko moja,

Tobie poświęcam się całkowicie. Ofiarowuję Ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje serce i całego siebie,bez żadnych zastrzeżeń.
A jeżeli już do Ciebie należę, o Dobra Matko, to proszę Cię, strzeż mnie jako Twojej własności i Twojego dobra. Amen.

Nowenna przed Uroczystością Bożego Narodzenia

Nowenna rozpoczyna się od 16 grudnia i trwa do 24 grudnia