Duszpasterze

Księża obecnie posługujący w naszej parafii

Ks. Kan. Bronisław Janiszewski Dziekan dekanatu Stanisławowskiego.

Ks. Bronisław urodził się 3 października 1958 roku. Pochodzi z parafii pw. św.  Stanisława BM w Zarębach Kościelnych Diec. Łomżyńska.
Ukończył Wyższe Metropolitarne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
Magister, PWTW, historia Kościoła, 1987, licencjat PWTW, historia kościoła, 1989.
Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1987 roku z rąk Kardynała Józefa Glempa
w Archikatedrze Warszawskiej pw. świętego Jana Chrzciciela w Warszawie.
Dotychczas posługę proboszcza pełnił w parafii Miłosierdzia Bożego w Rudzienku,
św. Jana Chrzciciela i św. Wojciecha w Poświętnem, św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku.
Od  10 sierpnia 2016 roku jest proboszczem w naszej parafii.

 

Ks. wikariusz Mateusz Kania

 

Pamiętajmy o Kapłanach w codziennej modlitwie.