Duszpasterze

Księża obecnie posługujący w naszej parafii

Ks. Kan. Bronisław Janiszewski Dziekan dekanatu Stanisławowskiego.

Ks. Bronisław urodził się 3 października 1958 roku. Pochodzi z parafii pw. św.  Stanisława BM w Zarębach Kościelnych Diec. Łomżyńska.
Ukończył Wyższe Metropolitarne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
Magister, PWTW, historia Kościoła, 1987, licencjat PWTW, historia kościoła, 1989.
Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1987 roku z rąk Kardynała Józefa Glempa
w Archikatedrze Warszawskiej pw. świętego Jana Chrzciciela w Warszawie.
Dotychczas posługę proboszcza pełnił w parafii Miłosierdzia Bożego w Rudzienku,
św. Jana Chrzciciela i św. Wojciecha w Poświętnem, św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku.
Od  10 sierpnia 2016 roku jest proboszczem w naszej parafii.

 

Ks. wikariusz Dominik Brzeziński

Ks. Dominik urodził się 18 grudnia 1988 roku. Pochodzi z parafii pw. św. Józefa Robotnika w Wołominie.
Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko Praskiej. 
Magister pedagog resocjalizacji 2014 rok oraz magister teologii, katechetyka 2020 rok.
Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 2020 roku z rąk ks. bpa Romualda Kamińskiego w Katedrze Warszawsko Praskiej.
Od sierpnia 2020 roku jest wikariuszem w naszej parafii. 

Pamiętajmy o Kapłanach w codziennej modlitwie.