21 MAJA / UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA> kliknij

 21 MAJA/ UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSAOGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W tym tygodniu obchodzimy: w środę wspomnienie N.M.P. Wspomożycielki Wiernych, w piątek wspomnienie św. Filipa Neri, prezbitera. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha św.


2. Za dwa tygodnie w Uroczystość Trójcy Najświętszej kończy się okres Komunii Świętej Wielkanocnej.


3. Nabożeństwa majowe w naszym Kościele codziennie o godz. 17.30.


4. W Uroczystość Trójcy Najświętszej 4 czerwca 2023 r. na Mszy św. o godz. 11.00 Rocznica I –wszej Komunii św..

    – pierwsza próba dla dzieci rocznicowych 29 maja ( poniedziałek ) o godz. 18.30.

    – druga próba 31 maja ( środa ) o godz. 18.30.

    – spowiedź dzieci rocznicowych i ich rodziców 2 czerwca ( piątek ) od godz. 16.00.


5. W sobotę o godz. 6.00 rano odjazd autokarów z przed Kościoła na pielgrzymkę ministrantów i bielanek do Świętej Lipki.


6. Dziękuję panu Edmundowi Marczakowi za renowację ławek stojących przed kościołem.


7. Spowiedź w dni powszednie 15 minut przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00.


8. Jest do nabycia tygodnik „Idziemy” jak zawsze zachęcamy do nabywania i lektury.


Plan Białego Tygodnia 22 – 27 maja 2023 r. w Parafii Stanisławów:

      22 maja – poniedziałek:

Podziękowanie Panu Jezusowi za dar Komunii św.

          */ Poświęcenie i rozdanie obrazków komunijnych./


      23 maja – wtorek:

Dzień wdzięczności Rodzicom Chrzestnym, Dziadkom, modlitwa za nasze Rodziny.

          */ wręczenie rodzicom bukiecików polnych kwiatów przygotowanych przez dzieci./


      24 maja – środa:

Podziękowanie nauczycielom, wychowawcom, księżom, katechetom za trud nauczania.

          */Wręczenie Pism Świętych dzieciom./


      25 maja – czwartek:

Dzień misyjny – modlitwa w intencji dzieci z krajów, gdzie Kościół prowadzi misje.

          */Dar pieniężny dla dzieci misji./

          */Poświęcenie religijnych i innych pamiątek komunijnych./


 26 maja – piątek:

Dziękczynienie i wynagrodzenie Sercu Pana Jezusa.

          */Rozdanie dzieciom książeczek do pierwszych piątków miesiąca – 9 pierwszych piątków wypełnionych w kolejności – zyskanie szczególnej Łaski Bożej./


      27 maja – sobota:

              */Dzień oddania się w opiekę Matce Bożej. Uroczyste odmówienie Aktu oddania się Matce Bożej./


22 MAJA– PONIEDZIAŁEK  

7.00  + Wojciecha Gajczy – intencja od pracowników Szkoły w Stanisławowie.
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00  + Za spokój duszy i radość wieczną w 4 r. śm., Mariusza Śliwa, a także prababki Marianny Bala, babci Jadwigi Książek i zm. z rodz. Jerzak.

23  MAJA – WTOREK  
7.00 + Tomasza Jurka – intencja od Agaty z dziećmi.
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 O Dary Ducha św. na czas egzaminów dla Franciszka.

24  MAJA – ŚRODA
7.00 + Barbarę Bielicką w miesiąc po pogrzebie.
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 + Elżbietę, Wincentego, Jadwigę, Stanisława i Kazimierza Kowalczyk i zm. z rodziny.

25  MAJA–  CZWARTEK   /( N. M. P. MATKI KOŚCIOŁA )
7.00 Dziękczynno – Błagalna z okazji dnia mamy jako podziękowaniem za dotychczas otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo, zdrowie i Dary Ducha Św. dla Marianny, Jadwigi, Anny i wszystkich matek.
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 + Julię, Józefa, Jerzego, Cezarego i Zdzisława Ołdak, Anielę i Henryka Milewskich, Zbigniewa Kowalskiego, Andrzeja Gut, Marię Zagórską, Jolantę Sabak, Mariusza i Piotra Kaim, Sławomira Araszkiewicza.

26 MAJA –   PIĄTEK  
7.00 + Stanisława Sienkiewicza w 12 r. śm., Helenę i Piotra Witek i zm. z tych rodzin.
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 + Edmunda Gryz w 22 r. śm., Helenę Gryz, Kazimierza Janiszewskiego, Adama Perzanowskiego.

27 MAJA – SOBOTA  
7.00 + Jana Kielczyka w 9 r. śm., Czesława i Bożenę Sobolewskich, Zofię i Ludwika Sienkowskich,  Krystynę Kowalczyk, Tadeusza, Czesławę, Karola i Janusza Dąbrowskich, Stefana i Dariusza Cichockich.
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 + Danutę Gadomską w 17 r. śm., Jadwigę, Stanisława i Tadeusza Gadomskich.

28 MAJA– NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

7.00 + Sławomira Jerzaka w 3 r. śm., i jego rodziców: Mariannę i Jana Jerzak, Stefana Zastawnego.

9.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA:

1.

2. Dziękczynno – Błagalna za Krystynę Kamińską w dniu mamy jako podziękowaniem za dotychczas otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo, zdrowie i Dary Ducha Św. dla niej i całej rodziny.

3. + Barbarę Stępień w dniu mamy.

4. + Józefa Pietrzyka w rocz. śm., Henrykę Pietrzyk, Czesława, Stanisławę i Piotra Milewskich, Barbarę i Wiesława Perzanowskich.

5. + Halinę Gorczyca w 2 r. śm., Stanisława Gorczycę, Michała i Mieczysława Gadomskich, Stanisława Banaszka, Łukasza i Jana Gadomskich.

6. + Witolda, Kazimierza i Małgorzatę Suchockich.

7. + Stanisława Pazio w 11 r. śm.,

8. + Zofię- Janinę Gromadowską w 12 r. śm., Zygmunta-Antoniego Gromadowskiego w 2 r. śm.,

9. + Joannę Biesiada w 14 r. śm., z rodzicami.

10. + Wojciecha Gajczy w miesiąc po pogrzebie.

11. + Barbarę Bielicką – intencja od Koła Różańcowego p.w. Matki Bożej Loretańskiej z Rządzy.

12. + Halinę Rek w 2 r. śm., Edwarda Rek w 20 r. śm., i ich rodziców.

13. + Tomasza Jurka – intencja od Koła Różańcowego.

14. + Elżbietę Dąbrowską – intencja od chrześniaka Jerzego z rodziną.

15. + Annę Gryz z racji dnia Matki.

16. + Genowefę Rogala w dniu mamy, Zdzisława Rogalę z rodziną.

17. + Zygmunta Kosińskiego – intencja od uczestników pogrzebu.

18. + Józefa Jurek – intencja od uczestników pogrzebu.

19. + Mariannę Gołębiewską – intencja od uczestników pogrzebu.

20. + Agnieszkę Kowalską w 12 r. śm.,

21. + Feliksę i Czesława Naporów i zm. z rodz. Naporów, Zofię-Danutę i Wiesława Gajczy.

22. + Stanisława Siwaka i zm. z rodz. Siwaków i Pruszyńskich.

11.00 ZA PARAFIAN

13.30 Msza Święta w Kątach Borucza

+ Henryka i Władysławę Kamińskich.

17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.00 + Zygmunta Wielgo w 2 r. śm., Stefanię, Antoniego i Teresę Zawistowskich, Stanisława Litwa, Aleksandrę, Józefa, Teresę i Jana Wielgo, Stanisława, Krystynę i Zbigniewa Białek.