24 Godziny Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa 1

 

24 GODZINY MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

 

 

PRZYJDŹ, żeby razem trwać przy umęczonym Chrystusie i módl się z nami Męką Pańską

 

Zaczynamy po Liturgii Wielkiego Czwartku ( po godz.19:00)

Kończymy przed Liturgią Wielkiego Piątku ( przed godz.18:00)

 

W tym czasie Kościół jest otwarty dla każdego.  O każdej równej godzinie odczytujemy rozważania Luizy Piccarreta i kontemplujemy co w tym czasie przecierpiał Pan Jezus.

 

Odtwarzane sceny są jakby teraźniejszością, w której możemy współcierpieć z naszym Zbawicielem.

Bierzemy udział w pewnego rodzaju Drodze Krzyżowej , pełniejszej , analizującej jedno po drugim, wszystkie cierpienia zewnętrzne i wewnętrzne naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Słowa Pana Jezusa do Luizy Picarreta :

„Godziny te mają największą wartość spośród wszystkiego, ponieważ nie są niczym innym jak tylko powtórzeniem tego, co Ja czyniłem w trakcie Mojego śmiertelnego życia  i życia jakie przedłużam w Przenajświętszym Sakramencie. Gdy słyszę ‘Godziny Mojej Męki’, słyszę Mój własny głos i Moje własne modlitwy (…) Och, jakże ogromnie byłbym zadowolony, gdyby choć jedna osoba czytała te Godziny Mojej Męki w każdej miejscowości! Czułbym się obecny w każdej miejscowości, a Moja Sprawiedliwość, ogromnie pogardzana w tych czasach, byłaby częściowo ułagodzona.”

A następnie dodał, “Te ‘Godziny’ są małymi słodkimi łykami, jakie dusza daje Mi za tyle goryczy, jaką otrzymuję od stworzeń, ale za mało jest tej słodyczy w porównaniu do tak wielu gorzkich łyków, które otrzymuję. Dlatego bardziej rozpowszechniajcie je, bardziej rozpowszechniajcie!

 

“Te Godziny” są porządkiem Wszechświata i utrzymują Niebo i ziemię w harmonii, powstrzymując Mnie przed rozbiciem świata na kawałki. Czuję wpuszczone w jego krwioobieg: Moją Krew, Moje Rany, Moją Miłość i wszystko to, co uczyniłem. I płyną one nad wszystkimi, przynosząc każdemu zbawienie. A gdy dusze odprawiają te “Godziny Męki’, czuję Moją Krew i Moje Rany, i ożywa we Mnie pragnienie zbawienia dusz. I gdy czuję, że Moje Życie jest odtwarzane jakże stworzenie może otrzymać jakiekolwiek dobro, jeśli nie za sprawą tych “Godzin.”

„ Gdy teraz ktokolwiek odprawia te Godziny Mojej Męki, przez kontakt z nim czuję wyciągane gwoździe, wyjmowane ciernie, gojone rany i obmywane plwociny. Czuję jak zło, które czynią Mi inni wymieniane jest na Dobro.”