27 MARCA/ NIEDZIELA PALMOWA>> kliknij

27 MARCA 2021r/  NIEDZIELA PALMOWA

1. Dzisiejsza niedziela Palmowa Męki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień.
Na początku każdej Mszy św. obrzęd błogosławieństwa palm.
W Wielkim Tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę możliwość spowiedzi od godz. 17.30.
W czasie liturgii Triduum Paschalnego nie będzie spowiedzi. Kancelaria parafialna w tych dniach czynna w poniedziałek i wtorek.


2. Zwracamy się z gorącą prośbą o przestrzeganie wszystkich przepisów sanitarnych związanych z trwającą pandemią ( jedna osoba na 20m 2 powierzchni Kościoła, w naszym Kościele daje to 40 osób, dystans 1.5 metra osoba od osoby, obowiązkowa maseczka). W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych i w odpowiedzi na apel Episkopatu będziemy tego ściśle przestrzegać. W kościele będzie mogło przebywać jednocześnie 40 osób, pozostali będą mogli uczestniczyć na zewnątrz Kościoła z zachowaniem przepisów sanitarnych (jeśli pogoda na to pozwoli).


3. Triduum Paschalne.

W Wielki Czwartek będą dwie Msze Święte. Pierwsza o godzinie 16.30, druga o godzinie 18.00. Po Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.00 przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i możliwość adoracji do godziny 20.00.

W Wielki Piątek od godziny 8.00 do 17.00 możliwość adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy (jednocześnie w Kościele nie może być więcej niż 40 osób). O godzinie 15.00 Gorzkie Żale z koronką do Miłosierdzia Bożego i z obrzędem udzielenia Komunii Świętej. O godzinie 18.00 Liturgia Męki Pańskiej. Po zakończeniu liturgii możliwość adoracji Pana Jezusa w Grobie do godziny 21.00. W czasie Liturgii Męki Pańskiej podczas adoracji Krzyża tylko kapłan przewodniczący liturgii dokonuje oddania czci przez pocałunek. Pozostali adorują Krzyż przez podejście i przyklęknięcie lub skłon, z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami (a więc wierni nie całują Krzyża). Ofiary składane przy adoracji Krzyża Świętego są przeznaczone na renowację  Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Wielka Sobota od godziny 8.00 do 18.00 możliwość adoracji Pana Jezusa w Grobie (jednocześnie w Kościele nie może być więcej niż 40 osób). Błogosławieństwo pokarmów będzie przed Kościołem przy ustawionym namiocie od godziny 9.00 do 14.00, co 15 minut a więc 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00 itd. W kaplicy w Kątach Boruczy od godziny 9.00 do 9.30. Wigilia Paschalna o godzinie 19.00 rozpocznie się obrzędem poświęcenia ognia na zewnątrz Kościoła, tylko z udziałem asysty. Wierni pozostają na swoich miejscach.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 6.00 Rezurekcja rozpocznie się procesją rezurekcyjną – jeden raz wokół Kościoła. W procesji idą tylko ministranci, panowie niosący baldachim oraz kapłan z Najświętszym Sakramentem, bez feretronów i chorągwi. Kolejne Msze Święte w tym dniu 9.00, 11.00, 12.30, 18.00, w kaplicy w Kątach Boruczy 13.30.


4. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziekujemy za ofiary indywidualne z Papierni 100 zł., z Kol. Stanisławów 50 zł., z Wólka Pierząca 20 zł., ze Stanisławowa ul. Podgraniczna 50 zł., z Porąb-Katarzynów 20 zł., indywidualna 20 zł. Ofiary ze wsi: Wólka Czarnińska – 500 zł., z Ładzynia – 1060 zł., z Suchowizny – 350 zł., Kol. Stanisławów – 415 zł., Rządza – 480 zł.,


5. Strażaków prosimy o wartę przy Grobie Pana Jezusa w Wielki Piątek oraz w Wielką Sobotę.


6. Jest do nabycia tygodnik ” Idziemy” jak zawsze zachęcamy do nabywania i lektury.


29 Marca – PONIEDZIAŁEK  
7.00 + Ks. Jana Gołębiewskiego.
18.00 + Władysława Kosińskiego w miesiąc po pogrzebie.

30  Marca– Wtorek 
7.00 + Zofię Zdanowicz w miesiąc po pogrzebie.
18.00 + Józefę i Jana Wieczorek, Józefa i Bronisławę Glinka, Stanisława Glinka.

31 Marca  – Środa 
7.00 + Ewę, Józefa, Natalię, Józefa i Wiktora Kaimów, Aleksandrę, Adama i Kazimierza Jackiewiczów.
18.00 Dziękczynno – Błagalna w 50 r. urodzin Danuty z podziękowaniem za dotychczas otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej Matki Jezusa dla niej i całej rodziny.

1 KWIETNIA – Czwartek / WIELKI CZWARTEK
18.00  Dziękczynno – Błagalna w 93 r. urodzin Marianny z podziękowaniem za dotychczas otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej Matki Jezusa dla niej i całej rodziny.
18.00 + Andrzeja Kielczyka – intencja od chrześniaków: Daniela i Moniki.

2 KWIETNIA– PIĄTEK / WIELKI PIĄTEK
18.00 NABOŻEŃSTWO ADORACJI KRZYŻA

3 KWIETNIA – SOBOTA /WIELKA SOBOTA
19.00 + Piotra Kielczyka – 1 greg.
19.00 + Henrykę Pietrzyk w rocz. śm., Józefa Pietrzyka, Czesława Milewskiego, Stanisławę i Piotra Milewskich, Barbarę i Wiesława Perzanowskich.

4 KWIETNIA -UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

6.00 REZUREKCJA ZA PARAFIAN

9.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA:

  1. Dziękczynno – Błagalna w 75 r. urodzin Krystyny Szczęsnej z podziękowaniem za dotychczas otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej Matki Jezusa dla niej i całej rodziny.

  2. + Janinę Czapską w 1 r. śm., Zdzisława Czapskiego.

  3. + Wandę w 9 r. śm., i Wiktora Chłopik i zm. z rodz. ;Lisów i Chłopików.

  4. + Łukasza Cudnego i dusze w czyśćcu cierpiące.

  5. + Piotra Kielczyka – 2 greg.

  6. + Łukasza Rozbickiego – intencja od rodz. Grajdów.

  7. + Krzysztofa Reluga w 27 r. śm.,

  8. + Józefa Domańskiego w 2 r. śm., Jadwigę Domańską, Czesławę i Janusza Paczkowskich, Łukasza Wojtyńskiego.

  9. + Barbarę Ryszawa – intencja od uczestników pogrzebu.

11.00 Dziękczynno – Błagalna w 5 r. ślubu Emilii i Kamila z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla nich i ich córek: Mai i Zosi.

12.30 + Stanisłąwa i Edwarda Wojtyńskich, Stanisława i Aleksandrę Domańskich, Mariannę Gadomską, Jadwigę i Józefa Domańskich.

13.30 Msza Św. w Kątach Borucza 

+ Józefę, Antoniego i Stanisława Bielickich.

18.00 + Stanisława Wojdynę.