3 LIPCA / 14 NIEDZIELA ZWYKŁA> kliknij

3 LIPCA/ 14 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W tym tygodniu obchodzimy: w środę wspomnienie Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, w piątek wspomnienieśw. Jana z Dukli, prezbitera.


2. W dniu 30 lipca ( sobota ) z racji 29 Ogólnopolskiego Spotkania Trzeźwościowego jest organizowana pielgrzymka do sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Wyjazd godz. 4.00 przy G.O.K. w Stanisławowie.  Koszt 20 zł./od osoby. Zapisy w GOK lub Marian Ciuchciński Tel: 885 754 135.


3. Spowiedź w dni powszednie 15 minut przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00


4. Jest do nabycia tygodnik ” Idziemy” jak zawsze zachęcamy do nabywania i lektury.


4 LIPCA- PONIEDZIAŁEK
7.00 + Zdzisława Cyrana – 4 greg.
18.00 + Krystynę Konstantą w 16 r. śm.,

5 LIPCA  –  WTOREK 
7.00 + Zdzisława Cyrana – 5 greg.
18.00 + Edmunda Chmielewskiego w 8 r. śm., i zm. z rodz. Chmielewskich.

6 LIPCA –  ŚRODA  
7.00 + Zdzisława Cyrana – 6 greg.
18.00 + Helenę Gryz

7 LIPCA  – CZWARTEK ( I CZWARTEK MIESIĄCA )
7.00 + Zdzisława Cyrana – 7 greg.
18.00 Dziękczynno – Błagalna w rocznicę urodzin i imienin Wandy, oraz imienin Anny i Ani jako podziękowanie za dotychczas otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich i całej rodziny.

8 LIPCA  PIĄTEK 
7.00 + Zdzisława Cyrana – 8 greg.
18.00 W Intencji Rodzin z Kręgów Matki Bożej Pielgrzymującej.

9 LIPCA – SOBOTA  
7.00   + Zdzisława Cyrana – 9 greg.
17.00 ŚLUB: Wioleta Górka i Rafał Kur.
18.00 + Ireneusza Rupalę w rocz. śm., jego rodziców, Janusza Rupalę.

10 LIPCA– 15 NIEDZIELA ZWYKŁA

7.00 + Zdzisława Cyrana – 10 greg.

9.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA:

1. Dziękczynno – Błagalna w 18 r. urodzin Macieja Pietrzyka jako podziękowanie za dotychczas otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla niego i całej rodziny.

2.  Dziękczynno – Błagalna w 10 r. urodzin Wiktorii jako podziękowanie za dotychczas otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla niej i całej rodziny.

3. + Władysława Kowalskiego – imieninowa, Zofie Kowalską w 3 r. śm., i ich rodziców.

4. + Stanisława Szubę w 18 r. śm., Krystynę Szuba i zm. z rodz. Szubów i Mrozińskich, Janusza Skuzę.

5. + Weronikę, Henryka i Wandę Matera – imieninowa.

6. + Jarosława Kruk, Władysławę i Zygmunta Radzio z rodzicami, Stefanię i Stanisława Dąbrowskich z rodziną, Halinę i Czesława Białek.

7. + Annę Wieczorek – intencja od uczestników pogrzebu.

8. + Stefanię Baranowską – intencja od uczestników pogrzebu.

9. + Jerzego Kowalczyka – intencja od uczestników pogrzebu.

10. + Józefa Mrozińskiego – int. od. Agnieszki, Barbary i Marzanny z rodzinami.

11. + Mariannę Bartnicką w miesiąc po pogrzebie.

12. + Zdzisława Wojdyno w miesiąc po pogrzebie.

13. + Anielę w 35 r. śm., Jana Kowalczyków.

14. + Mirosławę Płoszaj w 4 r. śm., i zm. z rodz. Płoszajów.

15. + Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

16. + Czesława Jackiewicza w 5 r. śm., i zm. z rodz. Jackiewiczów i Szostaków.

11.00 ZA PARAFIAN

13.30 Kąty Borucza

18.00 + Leokadię, Eugeniusza i Pawła Baranowskich.