32. rocznica Święceń Kapłańskich Księdza Proboszcza