7 MAJA / V NIEDZIELA WIELKANOCNA> kliknij

7 KWIETNIA / V NIEDZIELA WIELKANOCNAOGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W tym tygodniu obchodzimy: jutro Uroczystość św. Stanisława B.M. drugiego patrona naszej parafii i głównego patrona Polski Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.


2. W przyszłą niedzielę ofiary składane na tace będą przeznaczone na Seminarium Duchowne naszej diecezji.


3. Nabożeństwa majowe w naszym Kościele są odprawiane codziennie o godz. 17.30. Zachęcamy do udziału w nich.


4. We wtorek 9 maja o godz. 19.00 będzie odprawiona Msza św. majowa przy kapliczce w Retkowie, w piątek o godz. 19.00 Msza św. majowa przy kapliczce w Lubominie. W sobotę 13 maja na godz. 9.00 zapraszam rodziców dzieci komunijnych do pomocy przy sprzątaniu Kościoła i terenu wokół Kościoła. Również w sobotę 13 maja o godz. 18.00 Msza św. w intencji Kół Różańcowych a po Mszy św. Różaniec Fatimski.


5. Uroczystość I-szej Komunii św. w naszej parafii będzie 21 maja o godz. 11.00. Rocznica Pierwszej Komunii św. będzie w Niedzielę Najświętszej Trójcy 4 czerwca o godz. 11.00


6. W przyszłym roku 2024 Uroczystość I – szej Komunii św. jest zaplanowana na 12 maja na godz. 11.00 natomiast Rocznica I – szej Komunii św. na 26 maja 2024 r. na godz. 11.00.


7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci komunijnych.


8. Dnia 27 maja organizujemy wyjazd do Świętej Lipki i Mikołajek dla lektorów, bielanek i ministrantów. Zapisy chętnych u ks. Dominika i p. Ani – opiekunki bielanek. Rodziców zapisanych dzieci zapraszamy na zakrystię w celu podpisania zgody na wyjazd.


9. Przez miesiąc maj codziennie o godz. 21.00 jest grany Apel Jasnogórski przy Kościele zapraszamy do wspólnej modlitwy.


10. Mieszkańców wiosek, którzy chcieliby aby była odprawiona u nich Msza św. majowa prosimy o zgłaszanie się do zakrystii lub kancelarii parafialnej w celu ustalenia terminu odprawiania takiej Mszy św.


11. Spowiedź w dni powszednie 15 minut przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00.


8 MAJA– PONIEDZIAŁEK   ( UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA PATRONA PARAFII)

7.00  + Stanisławę Kaim, Stanisława Słowika – imieninowa.
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00  + Stanisława Kozielca.

9 MAJA – WTOREK  
7.00 + Stanisława Szeremetę, Stanisława Myśliwiec, Arkadiusza Szeremeta.
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 + Stanisława Płochockiego i zm. z rodz. Płochockich.    

10 MAJA – ŚRODA
7.00 + Stanisława Paskę – imieninowa.
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 + Stanisława Cudnego w 1 r. śm.,

11 MAJA–  CZWARTEK   
7.00 + Natalię Kaim w 7 r. śm.,
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 + Wojciecha Jurek w 21 r. śm., Wacława i Helenę Jurek, Irenę Boruc.

12 MAJA –   PIĄTEK  
7.00 + Bożenę Smuga.
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 + Annę i Nikodema Gorzkowskich z rodzicami.

13 MAJA – SOBOTA  

7.00 + Bartosza Szadkowskiego w 4 r. śm.,
16.00 ŚLUB: Olga Bąk i Maciej Gójski.
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 Dziękczynno – Błagalna w intencji Kółek Różańcowych w naszej parafii – członków, zelatorki oraz ich rodzin.
18.30 RÓŻANIEC FATIMSKI

14 MAJA–   6 NIEDZIELA WIELKANOCY

7.00 + Antoniego i Halinę Michalskich, Stefana i Dominikę Prus.

9.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA:

 1. + Zofię Michalak – imieninowa, Mariana Michalaka.

 2. + Zofię Pytlak – imieninowa.

 3. + Edwarda i Wiesława Miętus, Stanisławę i Stanisława Bereda z rodzina, Jana i Zofię Miętus.

 4. + Zofię i Mieczysława Ołdak, Wacława Ołdaka, siostrę Stanisławę Wielgo, Zofię i Stanisława Czapskich, Mariannę Bieńkowską.

 5.  + Bogusława Zielińskiego.

 1. + Stanisława Mężyńskiego – imieninowa, Stanisławę Pawlaczyk, Stanisława Kowalskiego – imieninowa.

 2. + Zofię Michalską, Jana, Jerzego, Hannę i Agnieszkę Michalskich, Barbarę i Edwarda Sarba.

 3. + Zdzisława Marchelę z rodziną.

 4. + Zofię Świderską w 1 r. śm., i zm. z rodz. Świderskich i Kulma.

 5. + Zygmunta Sarneckiego w miesiąc po pogrzebie.

 6. + Stanisława Mikiciuka, Zofię Laskowską – imieninowa.

 7. + Marcina Witkowskiego – intencja od uczestników pogrzebu.

 8. + Henrykę i Danutę Wojtyńskie – intencja od uczestników pogrzebu.

 9. + Genowefę w 5 r. śm.,Wacława, Stanisława i Tadeusza Rosa, Zdzisława Jędrasika, Wacława Kwiatkowskiego.

 10. + Mariana, Anielę i Jerzego Gnich i zm. z rodz. Glinków i Gnichów.

 11. + Tadeusza Kowalczyka w 1 r. śm., Eugenię Kowalczyk z rodzicami.

 12. + Damiana Chądzyńskiego w 19 r. śm., – intencja od mamy.

 13. + Cecylię Przyborowską i zm. z rodz. Przyborowskich.

11.00 ZA PARAFIAN

13.30 Msza Święta w Kątach Borucza

+ Wacława Pytkowskiego w 34 r. śm., Jadwigę Sobiepanek w 10 r. śm., Henrykę i Andrzeja Pytkowskich, Jana Skuzińskiego i zm. z rodz. Pytkowskich.

17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.00 + Zofię Kowalską – imieninowa, Władysława Kowalskiego i ich rodziców.