8 MAJA / IV NIEDZIELA WIELKANOCY> kliknij

8 MAJA 2022r/  IV NIEDZIELA WIELKANOCY

1. W tym tygodniu przypada jutro Uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika. W naszej parafii suma odpustowa będzie odprawiona dziś o godz. 11.00, w sobotę święto św. Macieja Ap.


2. W sobotę 14 maja o godz. 18.30 pierwsza próba dla dzieci komunijnych.


3. Nabożeństwa majowe w naszym Kościele są odprawiane codziennie o godz. 17.30, w sobotę ze względu na ślub nabożeństwo majowe po Mszy św. o godz. 7.00.


4. Spowiedź w dni powszednie 15 minut przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00


5. Pielgrzymka do Loretto w sobotę 14 maja wyjazd o godz. 8.00. Koszt 30 zł zapisy w zakrystii.


6. Rózaniec fatimski w piątek po Mszy św. wieczornej.


7. W dniach od 25 czerwca do 2 lipca organizujemy pielgrzymkę do Wilna i krajów nadbałtyckich. Szczegóły i zapisy u ks. Dominika.


8. Jest do nabycia tygodnik ” Idziemy” jak zawsze zachęcamy do nabywania i lektury.


9 MAJA  –  PONIEDZIAŁEK

7.00 + Stanisława Kielczyka – imieninowa, Stanisława Miętusa – imieninowa.
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 + Stanisława i Halinę Kominek.

10 MAJA  –  WTOREK 
7.00 + Danutę Użyczyn w 5 r. śm.,
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 + Przemysława Wojdynę w 8 r. śm., z dziadkami z obu stron.

11 MAJA –  ŚRODA 
7.00 + Jerzego Kowalczyka – intencja od Roberta, Stanisława Bontruka.
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 + Witolda, Kazimierza i Małgorzatę Suchockich.

12  MAJA – CZWARTEK
7.00 + Stanisławę Cichocką, Kazimierza, Szczepana i Michała Cichockich
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 + Stanisława Płochockiego i zm. z rodz. Płochockich.

13  MAJA  PIĄTEK 
7.00 + Bartosza Szadkowskiego w 3 r. śm.,
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 Dziękczynno – Błagalna w intencji Kółek Różańcowych w naszej parafii – członków, zelatorki oraz ich rodzin.     

14  MAJA – SOBOTA 
7.00  + Wandę-Celinę Bielicką – intencja od Adama Zdanowicza z rodziną
Po Mszy Świętej  NABOŻEŃSTWO MAJOWE
17.00 ŚLUB: Paulina Tyburek i Mateusz Stankiewicz.
18.00 + Katarzynę Gołoś

15  MAJA–  5 NIEDZIELA WIELKANOCY  

7.00 + Stanisława Kruszewskiego – imieninowa, Stefanię i Czesława Kruszewskich.

9.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA:

 1. + Bogdana Gąsiorowskiego w 9 r. śm.,

 2. + Zofię Janicką.

 3. + Mariannę, Władysława i Jana Główka.

 4. + Edwarda i Wiesława Mietus, Stanisławę i Stanisława Bereda z rodziną. Jana i Zofię Miętus.

 5. + Stanisława Beredę, Ignacego Beredę i rodziców Kurków, Jana i Czesławę Kurek.

 6. + Wiktorię-Zofię Gryz.

 7. + Bogusława Zielińskiego, Janinę Brzezińską, Genowefę Zielińską z okazji dnia Matki.

 8. + Katarzynę Gołoś w 3 r. śm.,

 9. + Włodzimierza Kosińskiego – intencja od uczestników pogrzebu.

 10. + Teresę Pytkowską – intencja od uczestników pogrzebu.

 11. + Krystynę-Halinę Rek – intencja od uczestników pogrzebu.

 12. + Marcina Witkowskiego – intencja od kolegów i koleżanek z pracy ZPD i Domator.

 13. + Mariana i Janinę Wróblewskich w rocz, śm.,

 14. + Zofię Świderską – intencja od rodz. Cudnych i Markiewiczów.

 15. + Krystynę Borucką w miesiąc po pogrzebie.

 16. + Zofię Michalską – imieninowa, Jana, Jerzego, Hannę i Agnieszkę Michalskich, Barbarę i Edwarda Sarba.

 17. + Stanisława i Władysławę Gut, Janinę Królak, Marię Bieńkowską.

 18. + Cecylię Przyborowską w 10 r. śm., i zm. z rodz. Przyborowskich.

 19. + Siostrę Stanisławę Wielgo, Zofię, Mieczysława i Wacława Ołdaków, Zofię i Stanisława Czapskich.

 20. + Zofię i Kryspina Kominków z rodzicami, Jana Kominka.

 21. + Stanisława i Eugeniusza Rosłoń, Sylwię Kacprzyk, Jana Nowaka.

 22. + Zofię Tabor – imieninowa, Franciszka Tabor, Bronisławę i Franciszka Rysiawa, Mariannę, Hipolita i Jana Kielczyk, Pawła Perzanowskiego – imieninowa, Mariannę Kacprzak, Anielę, Edwarda i Stanisława Rawskich.

11.00 ZA PARAFIAN

13.30 Kąty Borucza

+ Jadwigę Sobiepanek w 9 r. śm., Wacława w 33 r. śm., Henrykę i Andrzeja Pytkowskich, dziadków Pytkowskich i Ulejczyków.

17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.00 + Zofię Michalak – imieninowa.