Matka Boża Trzykroć Przedziwna-Poświęcenie nowych kręgów