REGULAMIN CMENTARZA PARAFII STANISŁAWÓW

REGULAMIN CMENTARZA  PARAFII STANISŁAWÓW

1)  Cmentarz jest własnością Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela i Stanisława Biskupa i Męczennika w Stanisławowie.

Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażania pamięci i czci o zmarłych, a przede wszystkim do modlitwy za nich.

Jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością.

2)  Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości.

3)  Zabrania się wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym, zabrania się palenia papierosów.

4)  Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza zwierząt i wszelkich pojazdów ( z wyj. wózków inwalidzkich ).

5)  Pielęgnowanie grobów należy do osób opiekujących się grobami, uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze składamy do pojemników do tego przeznaczonych.

6)  Prawo do grobu ( pochowania ) uzyskuje się przez wniesienie opłat w kancelarii parafialnej. Opłaty za groby wznawia się po 20 latach.

7)  Wszelkie prace na terenie cmentarza mogą być wykonane po uregulowaniu spraw związanych z własnością grobu i po otrzymaniu pozwolenia w kancelarii parafialnej.

8)  Obowiązuje zakaz stawiania ławek, rabatek, samowolnego sadzenia drzew i krzewów oraz ich niszczenia. Ławki i rabatki budowane samowolnie będą usuwane.

9)  Pogrzeby odbywają się wyłącznie w dni powszednie.

10)  Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach: dł. 230 cm x szer. 125 cm.

11)  Kontakt z pracownikiem cmentarza, Tel: 519 – 563 – 640. Godziny pracy na cmentarzu od 8.00 do 15.00.

12)  Prace kamieniarskie i inne mogą być prowadzone w godz. od 8.00 do 15.00 oprócz sobót i niedzieli i uroczystości Kościelnych.

13)  Kancelaria Parafii czynna jest w dni powszednie: pn., wt. i czw., od 18.30 do 19.30, a śr. pt. i sob., od 8.00 do 9.00

PRZEPISY CMENTARZA OKREŚLAJĄ NASTĘPUJĄCE AKTY PRAWNE:
USTAWA O CMENTARZACH I CHOWANIU ZMARŁYCH Z 1959 R.
( Dz. U. Nr. 47 z 1972 r., pozycja. 298 ze zm. )