strych plebanii w obecnym stanie

strych plebanii w obecnym stanie

W III niedzielę lipca tj. 18. lipca taca będzie przeznaczona na sfinansowanie tej inwestycji, będzie to tzw. taca inwestycyjna. Takie tace będą ogłaszane w kolejnych miesiącach. Bardzo liczę na Waszą ofiarność, dzięki czemu będziemy mogli zrealizować tę konieczną inwestycję. W zakres inwestycji wchodzi również odbudowa mieszkalnego poddasza na plebanii. W kruchcie Kościoła oraz poniżej  umieszczane są zdjęcia, które przedstawiają obecny stan poddasza.