Tajemnica Mszy Świętej

Film z przeplatanymi scenami: raz scena z Mszy św, scena z Męki Chrystusa na podstawie „Pasji” – nie trzeba znać języka, wystarczy język serca i wiary.

1. Idzie do ołtarza – Idzie na Górę Oliwną.

 

2. Rozpoczyna Mszę św. – Rozpoczyna się modlić.

 

3. Przystępuje do ołtarza i całuje – Zdradzony pocałunkiem Judasza.

 

4. Idzie na miejsce przewodniczenia – Pojmany i zaprowadzony do Annasza.

 

5. Antyfona na wejście – Przed Annaszem fałszywie oskarżony.

 

6. Panie, zmiłuj się nad nami – Prowadzony do Kajfasza. Piotr zapiera się Go trzykrotnie.

 

7. Pierwsze czytanie – Prowadzony do Piłata.

 

8. Modlitwa przed Ewangelią – Prowadzony do Heroda i wyszydzony.

 

9. Mówi: Pan z wami – Spojrzał na Piotra – nawraca go.

 

10. Czyta Ewangelię – Na powrót przyprowadzony do Piłata i przed nim oskarżony.

 

11. Odkrywa kielich – Haniebnie obnażony.

 

12. Ofiaruje chleb i wino – Okrutnie biczowany.

 

13. Przykrywa kielich – Cierniem ukoronowany.

 

14. Umywa ręce – Niewinnym uznany przez Piłata.

 

15. Mówi: Módlmy się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący – Piłat ukazuje Jezusa i mówi: Oto człowiek.

 

16. Wezwanie przed prefacją – Opluty i wyszydzony.

 

17. Prefacja i Święty……. – Uznany gorszym od mordercy Barabasza i skazany na śmierć.

 

18. Wspomnienie żyjących – Niesie krzyż na górę Kalwarię.

 

19. Wspomnienie świętych i tajemnicy dnia – Spotyka Matkę Bolesną i pobożne kobiety.

 

20. Błogosławi Ofiarę chleba i wina – Przybity do krzyża.

 

21. Podnosi Hostię – Wywyższony na Krzyżu.

 

22. Podnosi Kielich – Przelewa Świętą Krew z 5 Ran.

 

23. Aklamacja – Widzi pod krzyżem swą Bolesną Matkę.

 

24. Wspomnienie zmarłych – Modli się na krzyżu za ludzi.

 

25. Odmawia Ojcze nasz – Wypowiada na krzyżu 7 Słów.

 

26. Łamie Hostię – Oddaje Bogu Ducha: umiera.

 

27. Wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha – Zstępuje do Otchłani.

 

28. Mówi: Baranku Boży… – Wielu uznaje w Nim Syna Bożego.

 

29. Przyjmuje Komunię św. – Złożony do grobu.

 

30. Czyści kielich – Namaszczony przez pobożne kobiety.

 

31. Przykrywa kielich – Powstaje z martwych.

 

32. Antyfona na Komunię – Ukazuje się Matce swej i uczniom.

 

33. Odmawia modlitwę po Komunii – Objawia się uczniom swym i naucza ich jeszcze przez 40 dni.

 

34. Mówi ostatni raz: Pan z wami – Żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba.

 

35. Udziela ludowi błogosławieństwa – Zsyła Ducha Świętego.

 

36. Mówi: Idźcie, Ofiara spełniona – Rozsyła Apostołów na cały świat, by głosili Ewangelię.