24Godziny Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

Męka Pańska

 

 

chodzi o poświęcenie 1 godziny na osobistą modlitwę trwania przy Panu Jezusie Cierpiącym


Jak się modlić podczas
24 Godzin Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

 

 1. Modlitwa Wstępna 
 2. Modlitwa z danej godziny
 3. Jeżeli jest jeszcze czas, modlitwy uzupełniające:
 4. Modlitwa na zakończenie
  modlitwy uzupełniające
  »
  Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa
  » Litania do Najświętszego Oblicza Jezusa
  » Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa
  » Modlitwa na cześć 5 Ran Pańskich

Rozważania 24 GODZIN MĘKI NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA są swego rodzaju sztafetą modlitewną.

 

Osoby podejmujące tę formę duchowego przeżywania Wielkiego Postu, deklarują ( wpisując się w tabelę ) rozważanie jednej z 24 godzin Męki Pana Jezusa, jeden raz w tygodniu( czwartek/piątek), w swoim mieszkaniu. Ważne jest żeby „zapełnić” wszystkie 24 godziny, dopiero wówczas można tworzyć kolejną „sztafetę”(tabelę).W tabelce oprócz imienia jest miejsce na kontakt , który może okazać się przydatny w razie jakichkolwiek niejasności, a także wtedy gdyby pojawiła się możliwość ostatniego rozważania(z Wlk. Czwartku na Wlk. Piątek) w naszym kościele parafialnym.

 

W wybranej przez siebie godzinie, odmawiamy na początku „Modlitwę wstępną przed każdą godziną”, następnie czytamy przydzielone na daną godzinę rozważanie. Jeżeli zajęło ono mniej niż godzinę, możemy trwać w ciszy lub odmawiać dowolne modlitwy. Na zakończenie odmawiamy„Dziękczynienie po każdej godzinie”. Teksty  modlitwy do pobrania znajdują się na dole strony.

 

W zamieszczonych  tekstach Luisy Piccarrety jest wiele fragmentów mówiących o obietnicach dla rozważających Mękę Pana Jezusa oraz o tym jak bardzo podoba się naszemu Panu taka forma trwania przy Nim.

Księgi Nieba , TOM 11

 

Pan Jezus powiedział do Luisy:

„… mogę czynić całe Dobro, jakiego chcę, nawet za pomocą jednego pojedynczego słowa.I będę to czynił za każdym razem, gdy to będzie czytane.”

„… jakże ogromnie byłbym zadowolony gdyby choć jedna osoba czytała te Godziny Mojej Męki w każdej miejscowości! Czułbym się obecny w każdej miejscowości, a Moja Sprawiedliwość, ogromnie pogardzana w tych czasach, byłaby częściowo ułagodzona.”

„ Gdy teraz ktokolwiek odprawia te Godziny Mojej Męki, przez kontakt z nim czuję wyciągane gwoździe, wyjmowane ciernie, gojone rany i obmywane plwociny. Czuję jak zło, które czynią Mi inni wymieniane jest na Dobro.”

 

„24 Godziny Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa”

”…Zadowolenie, jakie Błogosławiony Jezus odczuwa, gdy rozważamy te Godziny jest takie, że życzy On sobie, aby przynajmniej jeden egzemplarz tych medytacji znajdował się w każdym mieście i miejscowości dla praktykowania przez dusze, ponieważ gdy je czytamy, Jezus słyszy w tych zadośćuczynieniach odtwarzany Swój własny głos i Swoje modlitwy jakie wznosił do Ojca w czasie dwudziestu czterech godzin Swojej bolesnej Męki. I jeśli byłoby to praktykowane przez przynajmniej kilka dusz w każdym mieście lub miejscowości, to wydaje mi się że Jezus daje mi do zrozumienia, że Boża Sprawiedliwość zostałaby częściowo ułagodzona, a Jego uderzenia byłyby częściowo powstrzymane, i jak gdyby przygaszone, w tych smutnych czasach udręki i przelewu krwi.

 

Chcę również powiedzieć, że przyczyną tych Godzin Męki nie jest odtworzenie historii Męki, ponieważ jest wiele książek, które traktują o tym nabożnym temacie, i nie byłoby potrzeby pisania jeszcze jednej. Przyczyną tych Godzin jest zadośćuczynienie, jednoczące rozmaite momenty Męki Naszego Pana z różnorodnością tak wielu przewinień, i wspólne z Jezusem czynienie odpowiedniego zadośćuczynienia, oddając Mu nieomal wszystko to, co stworzenia są Mu winne. Stąd też różne sposoby czynienia zadośćuczynień. W jednej z Godzin czytający błogosławi, w innej współczuje, w innych wychwala, a w jeszcze innych niesie pociechę cierpiącemu Jezusowi, wynagradza, błaga, modli się i uprasza…”

/Fragment listu Luisy Piccarrety do Św. Annibale Di Francia nt. znaczenia “24 Godzin Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa” /

wybierz godzinę podczas której będziesz się modlić i wpisz imię, pierwszą literę nazwiska i kontakt (telefon lub adres e-mail)

  do pobrania

MODLITWA PRZED KAŻDĄ GODZINĄ

 

i DZIĘKCZYNIENIE PO KAŻDEJ GODZINIE

 

kliknij i pobierz

Modlitwy wypełniające

kliknij i pobierz
Poniżej znajdują się rozważania na każdą Godzinę Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa 
wybraną przez siebie godzinę trzeba kliknąć i wydrukować,  

 

1 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

2 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

3 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

4 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

5 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

6 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

7 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

8 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

9 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

10 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

11 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

12 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

13 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

14 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

15 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

16 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

17 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

18 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

19 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

20 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

21 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

22 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

23 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

24 godzina Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

kliknij w obrazek i pobierz tekst rozważania

 

źródło

Za zezwoleniem władzy duchownej dla publikacji w j.włoskim (zezwolenia udzielone za życia autorki):
Primiera Edizione (20-II-1915); Revisione arcivescovile: Napoli, 20-II-1915, Nihil Obstat: Francesco Sorrentino (Revisore eccl.) Imprimatur: A. Can. Laviano, V.G.
Seconda Edizione (1916): Revisione arcivescovile: Napoli, 1916; Nihil Obstat: Francesco Sorrentino (Revisore eccl.) Imprimatur: A. Ca. Laviano, V.G.
Terza Edizione ( 1917) Reimprimatur: Francesco Sorrentino
Quarta Edizione ( 1924): Nihil Obstat: D.Prestifillipo, SJ: Messina, 8-VIII-1924
Quinta Edizione (1934): Nihil obstat: Taranto, Curia Archiepiscopale, 28-VIII-1934; Delegato dal Arcviesco, Giuseppe Blandamura

Fragmenty tomów “Księgi Nieba” Luizy Piccarrety oraz jej listów, zawierające wyjaśnienia na temat „24 Godzin Męki” – kliknij